• SPECJALIŚCI:

Właścicielką Pracowni jest Monika Drąg, dyplomowana architekt krajobrazu.
W roku 2006 ukończyła Akademię Rolniczą w Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uzyskując tytuł mgr inż. architekta krajobrazu. W 2013 roku ukończyła SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na kierunku "Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych".

Jako architekt krajobrazu rozpoczęła swą karierę zawodową od Zarządu Zieleni we Wrocławiu sprawując nadzór nad zielenią Starego Miasta. Potem pracując w jednej z największych firm w Polsce zajmujących się zielenią wzbogacała swą wiedzę o praktyki wykonawcze i przygotowanie zawodowe. Od 2009 roku prowadzi własną firmę - Pracownię Architektury Krajobrazu "Mój Dobry Projekt" aranżując zieleń zarówno prywatną jak i publiczną.

Czynnie uczestniczy w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych dotyczących organizowania krajobrazu i zieleni, oraz specjalizuje się w konserwacji i ochronie historycznych założeń ogrodowych oraz rekonstrukcji oraz renowacji ogrodów już istniejących. Stara się zarazić pasją poprawnego kształtowania krajobrazu wszystkich, z którymi pracuje i jako świetny organizator doskonale koordynuje pracami prowadzonymi podczas    wykonywania założeń ogrodowych.

Pracownia Architektury Krajobrazu "Mój Dobry Projekt" współpracuje z wieloma specjalistami z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, arborystyki, dendrologii, leśnictwa, botaniki, ornitologii, konserwacji zabytków, administracji i zamówień publicznych, brukarstwa, kamieniarstwa, oświetlenia, prac terenowych, hydrauliki, grafiki komputerowej i innych branż pokrewnych z architekturą krajobrazu.

Posiadamy uprawnienia do projektowania na terenach zieleni zabytkowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych (...) i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych - Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987

  • KWALIFIKACJE:
SAK

CZŁONEK STOWARZYSZENIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Pracownia od roku 2011 jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Stowarzyszenie należy do europejskich organizacji EFLA i ELCA.

SAK Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
ul. Szlak 65/103, 31-153 Kraków

tel./fax +48 12 661 82 10
tel. kom. +48 696 157 000

biuro@sak.org.pl
www.sak.org.pl

 

CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne działa przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
Sekretariat: Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. (+48) 669 488 609, fax. (+48) 22 853 09 44
e-mail: ptd@ptd.pl, www.ptd.pl

  • NAGRODY i WYRÓŻNIENIA:

Pracownia Architektury Krajobrazu “Mój Dobry Projekt” jest Finalistą w konkursie “Start w biznes z Urzędem Pracy” - 2010 organizowanym przez Starostę Nowosądeckiego i Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

zdjęcie z rozdania nagród

zdjęcie z rozdania nagród

  • REFERENCJE:

Z każdym zadowolonym klientem nasza lista referencyjna się powiększa. Wśród naszych klientów od roku 2009 znajduje się kilkuset prywatnych inwestorów, jednostki administracyjne, firmy, instytucje, generalni wykonawcy, biura projektowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Dziękujemy wszystkim naszym Współpracownikom i Klientom za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy! Poniżej prezentujemy wybrane referencje, będące najlepszą rekomendacją naszych usług.

Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI MIĘDZY INNYMI:


NASI  PARTNERZY:

Użyte znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

  • DOKUMENTY REFERENCYJNE:
referencje referencje referencje referencje