Pracownia Architektury Krajobrazu "Mój Dobry Projekt" zajmuje się wykonaniem założeń zieleni - zarówno ogrodów prywatnych jak i terenów zieleni publicznej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy od lat swym doświadczeniem i umiejętnościami wzbogacają przestrzeń naszego otoczenia o nowe założenia ogrodowe i parkowe.

spółpracujemy z wieloma specjalistami z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, arborystyki, dendrologii, leśnictwa, botaniki, ornitologii, konserwacji zabytków, administracji i zamówień publicznych, brukarstwa, kamieniarstwa, oświetlenia, prac terenowych, hydrauliki, grafiki komputerowej i innych branż pokrewnych z architekturą krajobrazu.

Zdjęcia pochodzą ze źródeł PAK „MD Projekt” oraz C.O. „Hebe”.